สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 555,271 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร

(อัพเดทเมื่อ 02 ธ.ค. 2565)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจราชการ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ให้การต้อนรับ และนายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ณ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร

โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตั้งอยู่ที่บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2564 – พ.ศ.2566) มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 514 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 84


ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายสาธร  สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำห้วยที จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายมิตรสันต์ วงค์ขึง ผู้ใหญ่บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 63 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วย และมีความพร้อมให้ดำเนินการก่อสร้าง  โครงการประตูระบายน้ำห้วยที ตั้งอยู่ที่บ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 2 ปี (2567 - 2568) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 4,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 713 ครัวเรือน
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นรังวัดที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นรังวัดที่ดิน โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  มอบหมาย นายเมืองเพชร ศิริ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3  นายจักรณรงค์ การภักดี นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รังวัดที่ดิน เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งขวา) ร่วมกับนายสายันต์ พลโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยลงพื้นที่รังวัดที่ดิน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเก่ากลาง บ้านแก้งสว่าง บ้านโนนน้อย บ้านโนนเเถลง บ้านสันติสุข และบ้านหนองแสง อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  แผนการก่อสร้าง 6 ปี (2564 - 2569) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 9,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 3,000 ไร่ และพื้นที่ชลประทานฝั่งขวา 6,000  ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 1,040 ครัวเรือน ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งซ้าย) ผลงานร้อยละ 70
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมสนับสนุน ทุนการศึกษา ขนมสำหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นายสุนันท์ เบ้าคำ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 นายจรูญ ภูมิลำเนา นายช่างชลประทานชำนาญงาน ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 จังหวัดอุบลราชธานี และคัดเลือกคณะกรรมการบริหารการใช้น้ำชลประทาน พร้อมรับฟังกฎระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำชลประทาน ให้การจัดสรรน้ำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และประหยัด โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตั้งอยู่ที่ บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 8 ปี (2560 – 2567) พื้นที่ชลประทาน 3,510 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์จำนวน 640 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 75
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทราย วางแนวกั้นน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทราย วางแนวกั้นน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานก่อสร้างชลประทานชนาดกลางที่ 7 ร่วมเป็นจิตอาสากรอกกระสอบทราย จำนวน 10,000 ใบ เพื่อนำไปใช้วางแนวกั้นน้ำตามแนวถนนบริเวณลุ่มต่ำ รักษาภาพทางไม่ให้น้ำไหลท่วมพื้นผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 231 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี (วงแหวนตะวันออก บัวท่า - บัวเทิง) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ณ บริเวณท่าทราย SP ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี