สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 583,054 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ลงวันที่
ตรวจสอบพื้นที่และหารือที่ดินระบบกระจายน้ำฝายลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ07 เม.ย. 2560
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครพนม07 เม.ย. 2560
ข่าวด่นกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ประจำสัปดาห์วันที่ 27-31 มีนาคม 256007 เม.ย. 2560
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนของรัฐบาลไทย22 มิ.ย. 2558
ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกรมชลประทาน11 พ.ค. 2558
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้โครงการชลประทาน พ.ศ.255611 พ.ค. 2558
ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน พ.ศ. 255611 พ.ค. 2558
รายงานผลการซักซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่11 พ.ค. 2558
โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในสำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 201516 ก.พ. 2558
ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกรมชลประทาน01 ก.ค. 2557