สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 583,058 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อการออกแบบโครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดยโสธร

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อการออกแบบโครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดยโสธร วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นางสาวพรพิมล คำแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อการออกแบบโครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดยโสธร เพื่อป้องกันอุทกภัยจากแม่น้ำชี ในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านดอนแก้ว และหมู่บ้านใกล้เคียงอื่นๆ ร่วมกับนายสุทัศน์ สันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน นายบรรเลง นำพา ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7 นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบระบบชลประทานที่ 3 สำนักออกแบบ  และสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านดอนแก้ว อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโยธร   โครงการแก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารบังคับน้ำ ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก้ว ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แผนการก่อสร้าง 2 ปี (พ.ศ. 2568 – พ.ศ. 2569) สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ประมาณ 820,000  ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ราษฎรบ้านดอนแก้วและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเกิดจากปัญหาแม่น้ำชีหนุนเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน และบังคับน้ำจากลำน้ำกุดจับให้ไหลไปลงลำน้ำชีน้อย                  มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่

(อัพเดทเมื่อ 10 ก.ค. 2566)  อ่านต่อ...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสาธร  สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 – 4 หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายช่างกล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – พ.ศ.2568 และการส่งมอบงานก่อสร้าง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

(อัพเดทเมื่อ 06 ก.ค. 2566)  อ่านต่อ...
รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน

WATER for All - เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน
(Save Water) - ประหยัดน้ำ ว่าน ธนกฤต /เปา เปาวลีคลัง VDO

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วีดีทัศน์งานเกษียณ สำนักงานก่อสร้าง 7 ประจำปี 2557

เทปสัมภาษณ์ อธิบดีกรมชลประทานรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง NBT

อู่ข้าว...อู่น้ำ 112 ปี ทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคต โดย กรมชลประทาน

แนะนำให้คลิกดูผ่าน Youtube แสดงทั้งหมด

นายสาธร  สาธุภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

ค้นหา

Google

www.google.co.th
www.midscaleoffice7.com

การจัดการความรู้

ลิงค์หน่วยงานภายใน

พยากรณ์อากาศ