สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 178,176 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ และรับฟังความคิดเห็น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและรับฟังความคิดเห็น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 12  มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้ นายธนบดี รักสัตย์ ร่วมกับนายไพรัตน์ อาสาสู้ ผู้ใหญ่บ้านนาห้วยแดงนายบุญนอง  วงศ์กลม ผู้ใหญ่บ้านดอนช้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศและรับฟังความคิดเห็น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบพร้อมระบบส่งน้ำ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 39 คน สรุปผลการประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเห็นด้วยและให้ดำเนินการก่อสร้างโดยเร็ว โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสูบ ตั้งอยู่ที่บ้านนาห้วยแดง ตำบลตำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2568) พื้นที่ชลประทาน 9,500 ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์ 1200 ครัวเรือน   

(อัพเดทเมื่อ 12 มิ.ย. 2562)  อ่านต่อ...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7  มอบหมายให้นายสงวน  สอพิมาย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ณ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันผลงานร้อยละ 92 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านใหม่แสนสุข ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่แสนสุข ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 1 ปี (พ.ศ. 2562) มีพื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 310 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 11 มิ.ย. 2562)  อ่านต่อ...
รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน
คลัง VDO

วีดีทัศน์งานเกษียณ สำนักงานก่อสร้าง 7 ประจำปี 2557

เทปสัมภาษณ์ อธิบดีกรมชลประทานรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง NBT

อู่ข้าว...อู่น้ำ 112 ปี ทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคต โดย กรมชลประทาน

เดินหน้าประเทศไทย เรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยอธิบดีกรมชลประทาน

แนะนำให้คลิกดูผ่าน Youtube แสดงทั้งหมด

นายสาธร  สาธุภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

ค้นหา

Google

www.google.co.th
www.midscaleoffice7.com

การจัดการความรู้

ลิงค์หน่วยงานภายใน

พยากรณ์อากาศ