สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 448,484 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา สุพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน และการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ (ASSET) รุ่นที่ 10 เพื่อความเข้าใจแนวทางขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์ วิธีการนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างในระบบสารสนเทศขอกรมชลประทาน และระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมสำหรับตรวจสอบ และลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในการบริหารสินทรัพย์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่จากส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 24 พ.ค. 2565)  อ่านต่อ...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา สุพร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์กรมชลประทาน และการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ (ASSET) รุ่นที่ 10 เพื่อความเข้าใจแนวทางขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์ วิธีการนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างในระบบสารสนเทศขอกรมชลประทาน และระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้มีข้อมูลพร้อมสำหรับตรวจสอบ และลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในการบริหารสินทรัพย์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่จากส่วนพัฒนาระบบพัสดุ กองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 7 (SWOC7) จังหวัดอุบลราชธานี

(อัพเดทเมื่อ 24 พ.ค. 2565)  อ่านต่อ...
รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน

WATER for All - เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน
(Save Water) - ประหยัดน้ำ ว่าน ธนกฤต /เปา เปาวลีคลัง VDO

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วีดีทัศน์งานเกษียณ สำนักงานก่อสร้าง 7 ประจำปี 2557

เทปสัมภาษณ์ อธิบดีกรมชลประทานรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง NBT

อู่ข้าว...อู่น้ำ 112 ปี ทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคต โดย กรมชลประทาน

แนะนำให้คลิกดูผ่าน Youtube แสดงทั้งหมด

นายสาธร  สาธุภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

ค้นหา

Google

www.google.co.th
www.midscaleoffice7.com

การจัดการความรู้

ลิงค์หน่วยงานภายใน

พยากรณ์อากาศ