สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 461,261 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

กิจกรรมสำนักงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 มอบหมายให้นางสาวพรพิมล คำแก้ว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ นายกิตติคุณ คูณภาค นายช่างชลประทานชำนาญงาน ลงพื้นที่ชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประตูระบายน้ำบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับนายวิเชียร จันทร์ชุม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านสามขา หมู่ที่ 9 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  มีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นจำนวน 60 คน การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจและเห็นด้วยให้ดำเนิน การก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยสามขา จังหวัดมุกดาหาร โครงการประตูระบายน้ำห้วยสามขา ตั้งอยู่ที่บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2568-2570) สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนประมาณ 3,100 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งประมาณ 600 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 82 ครัวเรือน

(อัพเดทเมื่อ 22 มิ.ย. 2565)  อ่านต่อ...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างงานในเขตความรับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสาธร สาธุภาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ศรีราช หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง งานในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 ตั้งอยู่ที่บ้านนาคำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 6 ปี (2560-2566) สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 3,510 ไร่ ราษฎรได้รับประโยชน์ 640 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 73 2. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย (ฝั่งซ้าย) ตั้งอยู่ที่บ้านบก ตำบลห้วยข่า อำเภอบุญฑริก จังหวัดอุบลราชธานี แผนการก่อสร้าง 3 ปี (2564 - 2566) สามารส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ 3,000 ราษฎรได้รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน ปัจจุบันผลงานร้อยละ 69

(อัพเดทเมื่อ 17 มิ.ย. 2565)  อ่านต่อ...
รายงานสถานะการณ์น้ำ กรมชลประทาน

WATER for All - เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน
(Save Water) - ประหยัดน้ำ ว่าน ธนกฤต /เปา เปาวลีคลัง VDO

โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วีดีทัศน์งานเกษียณ สำนักงานก่อสร้าง 7 ประจำปี 2557

เทปสัมภาษณ์ อธิบดีกรมชลประทานรายการถอดสลักข่าว ทางช่อง NBT

อู่ข้าว...อู่น้ำ 112 ปี ทิศทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคต โดย กรมชลประทาน

แนะนำให้คลิกดูผ่าน Youtube แสดงทั้งหมด

นายสาธร  สาธุภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7

ค้นหา

Google

www.google.co.th
www.midscaleoffice7.com

การจัดการความรู้

ลิงค์หน่วยงานภายใน

พยากรณ์อากาศ