สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 583,074 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

โครงสร้างบุคคลากร

ผู้บริหารสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

นายสาธร  สาธุภาค
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7


นายชัยณรงค์ ศรีราช
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นางสาวขนิษฐา สุพร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายเรวัฒน์ ไชยศล
หัวหน้าฝ่ายช่างกล


นายคชาทัช กาสินธุ์พิลา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1

นายวีรวัตน์ สุชะไตร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2

นายเมืองเพชร ศิริ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3


นายสุนันท์ เบ้าคำ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4