สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1 คน
ออนไลน์ 1 คน
ทั้งหมด 583,041 คน
 

ผลสำรวจ

คุณพึงพอใจเว็บไซต์นี้เพียงใด


ราคาน้ำมันวันนี้

อัตรากำลัง

อัตรากำลัง
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง


ข้าราชการ จำนวน 17 คน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 13 คน

พนักงานราชการ จำนวน 12 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 คน